gynosan-logo

Komplexná starostlivosť počas tehotenstva: dôležité miľníky a vyšetrenia

Tehotenstvo je obdobím, počas ktorého je dôležité, aby bola každá žena pravidelne sledovaná gynekológom. Od momentu stanovenia gravidity sa odporúča kontrola raz mesačne. Počas týchto návštev sa vykonáva rad dôležitých vyšetrení a testov, ktoré zabezpečujú zdravý priebeh tehotenstva.

Prvé Vyšetrenie a Vstupné Testy:

Hneď na začiatku tehotenstva, pri prvom vyšetrení, dochádza k potvrdeniu vitálnej (živej) gravidity. Vykonávajú sa vstupné tehotenské odbery krvi, ktoré zahŕňajú:

  • Stanovenie krvnej skupiny a Rh faktoru.
  • Testy na hepatitídu B a C, HIV, syfilis, toxoplazmózu.
  • Vyšetrenie krvného obrazu, glykémie, hormónov štítnej žľazy a hemokoagulačné testy.
  • EKG vyšetrenie.
  • Vystavenie materskej knižky so stanovením termínu pôrodu.

11. – 13. Týždeň – Prenatálny Skríning:

Medzi 11. a 13. týždňom sa vykonáva prenatálny multimarkerový skríning vývojových chýb v prvom trimestri. Ultrazvukom sa meria veľkosť plodu (CRL) a šijové prejasnenie (NT), a určuje sa sérová hladina PAPP-A a free-hCG.

15. – 16. Týždeň – Skríning Vývojových Vád:

V tomto období sa vykonáva odber krvi na prenatálny skríning vývojových vád plodu v druhom trimestri, pričom sa vyšetrujú najmenej dva parametre – AFP a hCG.

17. – 18. Týždeň – Genetické Vyšetrenie:

Genetické vyšetrenie a amniocentéza sa odporúčajú v indikovaných prípadoch. Túto indikáciu stanovuje lekár so špecializáciou v oblasti lekárskej genetiky.

20. – 22. Týždeň – Morfologický Skríning:

Prenatálny ultrasonografický morfologický skríning je dôležitým vyšetrením v tomto období tehotenstva.

24. – 26. Týždeň – Glukózový Test:

V týchto týždňoch sa vykonáva glukózový test spolu s kontrolnými krvnými testami, vrátane krvného obrazu a toxoplazmózy.

28. Týždeň – Kontrola Rh Protilátok:

Ženy s krvnou skupinou Rh negatívna by mali absolvovať test na Rh protilátky.

30. – 32. Týždeň – Ultrasonografické Vyšetrenie Plodu:

V tomto období sa vykonáva ďalšie dôležité ultrasonografické vyšetrenie plodu.

34. Týždeň – Nástup na Materskú Dovolenku:

Tento týždeň je zvyčajne spojený s nástupom na materskú dovolenku.

36. Týždeň – Kultivačné Vyšetrenie:

Vykonáva sa kultivačné vyšetrenie na Streptococcus agalactiae.

38. – 40. Týždeň – Pôrod:

Obdobie medzi 38. a 40. týždňom je zvyčajne obdobím pôrodu.

Táto starostlivosť a pravidelné monitorovanie počas tehotenstva sú kľúčové pre zdravie matky aj dieťaťa. Naša ambulancia vám poskytne komplexnú a empatickú podporu na každom kroku vašej cesty k materstvu.