gynosan-logo

Gynekologické vyšetrenia – komplexný prehľad

Gynekologické vyšetrenia hrajú kľúčovú rolu v udržiavaní zdravia žien. Tieto vyšetrenia môžu byť rozdelené do niekoľkých kategórií vrátane základných vyšetrení, zobrazovacích a endoskopických metód, ako aj laboratórnych testov.

Základné Vyšetrenia

 1. Anamnéza: Dôkladný pohovor o zdravotnej histórii a súčasných symptómoch.
 2. Prehliadka vonkajších rodidiel: Vizuálna a manuálna kontrola vonkajších genitálií.
 3. Vyšetrenie v pošvových zrkadlách: Použitie nástroja na preskúmanie vnútorných pohlavných orgánov.
 4. Palpačné vyšetrenie: Manuálne preskúmanie vnútorných pohlavných orgánov a panvových štruktúr.
 5. Kolposkopia: Detailné pozorovanie krčka maternice pomocou špeciálneho mikroskopu.
 6. Cytológia: Vyšetrenie buniek z krčka maternice (Pap test).
 7. Ultrazvukové vyšetrenie (UZV, USG): Použitie zvukových vĺn na vytvorenie obrazu vnútorných štruktúr.
 8. Vyšetrenie prsníkov: Manuálna kontrola prsníkov na prítomnosť abnormalít.

Zobrazovacie Metódy

 1. Rentgenový snímok: Tradičná röntgenová technika pre vnútorné zobrazenie.
 2. Kontrastné rentgenové vyšetrenie: Použitie kontrastnej látky na zlepšenie viditeľnosti.
 3. Vylučovacia urografia: Zobrazenie močového systému.
 4. Cystografia: Rentgenová technika na zobrazenie močového mechúra.
 5. Hysterosalpingografia: Špeciálne vyšetrenie maternice a vajcovodov.
 6. Angiografia: Vyšetrenie krvných ciev.
 7. Počítačová tomografia (CT vyšetrenie): Pokročilá technika zobrazovania vnútorných štruktúr.
 8. Magnetická rezonancia (MR vyšetrenie): Vysoce detailné obrazy vnútorných štruktúr pomocou magnetických polí.

Endoskopické Metódy

 1. Hysterokopia: Vyšetrenie vnútra maternice pomocou endoskopu.
 2. Laparoskopia: Minimálne invazívne chirurgické vyšetrenie brušnej dutiny.
 3. Cystoskopia: Vyšetrenie močového mechúra.
 4. Rektoskopia: Vyšetrenie konečníka.
 5. Vaginoskopia: Vyšetrenie vagíny.

Laboratórne Metódy

 1. Hematologické vyšetrenie: Testy na zistenie krvných ochorení.
 2. Biochemické vyšetrenie: Analýza rôznych biochemických ukazovateľov.
 3. Mikrobiologické vyšetrenie: Identifikácia infekčných agentov.
 4. Mikrobiálny obraz pošvy (MOP): Analyzovanie mikroflóry pošvy.
 5. Virologické vyšetrenie: Zistenie prítomnosti vírusov.
 6. Imunologické vyšetrenie: Hodnotenie imunitného systému.

Tieto metódy umožňujú lekárom presne diagnostikovať a správne liečiť široké spektrum gynekologických ochorení. Pravidelné gynekologické vyšetrenia sú nevyhnutné pre udržanie optimálneho zdravia a včasné odhalenie potenciálnych problémov.