Prístrojové vybavenie ambulancie

 

Videokolposkop - BTL KAPS ViCo

 

 

 

 

 

Bioptická pištoľ BARD MAGNUM - Biopsia prsníkov

 

 

 

 

 

 

KARDIOTOKOGRAF CMS 800G  - CTG prístroj

 

 

Na rozdiel od všetkých základných modelov má naviac :

- veľký výklopný farebný display
- so zobrazením krivky a hodnoty
- má 9 kryštálové sondy, ktoré sú citlivejšie a presnejšie
- 12 hod. záznam uloženia do pamäti a následné prehrávanie a tlač
- výstup do centrálneho monitorovacieho systému alebo PC
- možnosť zaznamenania veľkého množstva údajov o pacientke
- menu so širokou ponukou
- prepínanie medzi dvomi typmi displejov /1 plod alebo dvojičky/
- inštalácia možná aj na stenu, alebo mobilný stojan
- display i záznamový papier doplnený o zelené pole označujúce
   fyziologické hodnoty oziev plodu
- ako samozrejmosť je - záznamové tlačidlo - pre pacientku /pri pohyboch plodu/
- pre lekára
- nastavenie alarmov
- rýchlosť a dĺžka tlače
 

  

Sonoline C  - Vreckový doppler

 

- malý, ľahký
- vysoko citlivé detektory srdcovej frekvencie plodu
- veľký farebný displej udávajúci hodnotu a krivku
- možnosť manuálneho alebo automatického nastavenia
- výstup pre slúchadlá
- vhodný pre použitie na pôrodných sálach, v ambulanciách gynekológa a všeobecného lekára