Tehotenstvo

Počas tehotenstva je žena sledovaná gynekológom od stanovenia gravidity pravidelne 1x do mesiaca. V každej poradni sa skontroluje moč chemicky, krvný tlak, prírastok na váhe, potrebné tehotenské vyšetrenie vrátane anamnézy.


Prvé vyšetrenie – potvrdenie vitálnej / živej / gravidity,

vstupné tehotenské odbery krvi: stanovenie krvnej skupiny a Rh faktoru ,/Rh protilátky/
testy na hepatitídu B a C, HIV, syfilis, toxoplazmózu, krvný obraz, glykémia, hormóny štítnej žľazy, hemokoagulačné testy
EKG vyšetrenie
Vystavenie materskej knižky so stanovením termínu pôrodu


11. - 13. týždeň – Prenatálny multimarkerový skríning vývojových chýb v I. trimestri
ultrazvukom sa vyšetrí a zmeria veľkosť plodu - CRL, šijové prejasnenie - (NT)
a stanoví sa sérová hladina PAPP-A a free-hCG

15. – 16. týždeň - Odber krvi na prenatálny skríning VVCH v II. Trimestri,
vyšetrujú sa najmenej dva parametre, AFP a hCG.

17. – 18. týždeň - genetické vyšetrenie a amniocentéza v indikovaných prípadoch / Indikáciu prenatálneho genetického vyšetrenia stanovuje lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore lekárska
genetika v spolupráci s gynekológom

20. – 22. týždeň - prenatálny ultrasonografický morfologický skríning

24. – 26. týždeň - glukózový test, kontrolné krvné testy – krvný obraz, toxoplazmóza

28. týždeň - Rh protilátky u žien s krvným faktorom Rh negatívnym

30. – 32. týždeň - ultrasonografické vyšetrenie plodu
32. týždeň - nástup na materskú dovolenku zo zdravotnej indikácie

32. – 34. týždeň - kontrolné krvné testy - krvný obraz, testy na syfilis, toxoplazmózu, vyšetrenie Rh protilátok u žien s Rh negatívnym faktorom, EKG,

34. týždeň - nástup na materskú dovolenku

36. týždeň - kultivačné vyšetrenie na Streptococcus agalactiae,
- tehotenské poradne v ambulancii pri nemocnici s pôrodnicou

38. – 40. týždeň - pôrod