OZNAM

 

 
 
 
 
 
 
                                  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vážené pacientky, na preventívne prehliadky a gynekologické vyšetrenia sa môžete objednávať 

v pondelok, v utorok, v stredu a v piatok  v čase od 11,00 h - 15,00 h

 

na telefónnom čísle 0917 689 745 

 

V čase našej neprítomnosti nám oznámte Vašu požiadavku formou SMS.

 

Za pochopenie ďakujeme 

 

POZOR !!!      Pred ambulanciou je zákaz státia

 

  

 

PROSÍME akúkoľvek zmenu týkajúcu sa zdravotného poistenia H L Á S I Ť !!!