Očkovanie

Aj keď sa ľudia nemôžu rakovinou „nakaziť“, vývoj niektorých foriem rakoviny je spojený s vonkajšou infikujúcou látkou. K takýmto formám patrí rakovina krčka maternice, pečene, a nosových dutín (nazofaryngeálny karcinóm), ako aj určité typy lymfómov. Zavedenie vakcín na ochranu pred infekciou vírusom hepatitídy B – ktorá môže v konečnom dôsledku viesť k rakovine pečene – bol prvým príkladom prevencie rakovinového ochorenia cez vakcináciu.

Na Slovenskom trhu máme dostupné dve vakcíny voči HPV infekcii :


Cervarix®

je určený na ochranu dievčat a žien vo veku 10-25 rokov pred ochoreniami spôsobenými
infekciou ľudským papilomavírusom (HPV) typu 16 a 18.

Tieto ochorenia zahŕňajú:

rakovinu krčka maternice
predrakovinové lézie krčka
Cervarix® nechráni pred všetkými typmi ľudského papilomavírusu. HPV 16 a 18 sú zodpovedné za približne
70% prípadov rakoviny krčka maternice.
Cervarix® sa nepoužíva na liečbu ochorení súvisiacich s HPV, ktoré sú v čase očkovania už prítomné.

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Očkovanie pozostáva z troch dávok podávaných
v priebehu šiestich mesiacov. Maximálna cena jednej dávky je 4301,20 SK.

Silgard

je určený na ochranu dievčat a žien vo veku 9-25 rokov pred ochoreniami spôsobenými infekciou ľudským papilomavírusom (HPV) typu 6,11,16 a 18.

Tieto ochorenia zahŕňajú:

rakovinu krčka maternice
predrakovinové lézie krčka
genitálne bradavice
Typy 16 a 18 HPV sú zodpovedné za ~70 % prípadov karcinómov krčka maternice a typy 6, 11 HPV za približne
90 % genitálnych bradavíc.
Silgard sa nepoužíva na liečbu ochorení súvisiacich s HPV, ktoré sú v čase očkovania už prítomné.

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Očkovanie pozostáva z troch dávok podávaných v priebehu šiestich mesiacov. Maximálna cena jednej dávky je 4301,20 SK


Podľa odborného stanoviska Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti je očkovanie obidvoma vakcínami vhodné u žien do 45 rokov