O Vaše zdravie dbajú

 

LEKÁR :          MUDr. Bibiana Szabová

 

 

 

1990 - 1996  Lekárska fakulta UPJŠ Košice

 

05.10.1999   atestácia I. stupňa z gynekológie a pôrodníctva

 

23.03.2006   špecializačná skúška z gynekológie a pôrodníctva

 

04.05.2006   skúška z certifikovanej činnosti - mamodiagnostika v gynekológii

 

18.02.2009   skúška zo subšpecializácii - mamológia v gynekológii

 

Licencia pre odbor : 

 

  • gynekológia a pôrodníctvo
  • ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
  • mamodiagnostika v gynekológii

 

Študijné pobyty na klin. pracoviskách v rokoch 1999-2007

 

  • Gyn.-pôr. klinika FNsP akad. L. DÉRERA Bratislava
  • Gyn.-pôr. klinika Ružinov Bratislava
  • Onkogyn. klinika - Onkologický ústav sv. Alžbety Bratislava