HPV a rakovina

Ľudský papilomavírus a rakovina krčka maternice

Čo je HPV?
HPV alebo ľudský papilómavírus je vysoko nákazlivý, bežný vírus. Existuje viac ako 100 typov HPV. Niektoré sú nízkorizikové a niektoré typy vysokorizikové.

 


Vysokorizikové a nízkorizikové HPV

Približne 40 typov sa prenáša pohlavným stykom a postihuje sliznicu pohlavného systému. Pätnásť z nich je rakovinotvorných, ktoré môžu spôsobiť vznik prekanceróznych lézií (predrakovinové stavy) alebo rakovinu krčka
maternice. Tie nazývame aj vysokorizikové.

Ostatné - nízkorizikové typy HPV vyvolávajú nezhubné nádory, z ktorých najčastejšími sú bradavice na rukách
a nohách (verruca plana, verruca plantaris a verruca vulgaris) a genitálne bradavice (condylomata accuminata ),
ktoré sa najčastejšie nachádzajú na vulve, vagíne, krčku maternice, na penise a v análnej oblasti, ale aj
v hrtane a na hlasivkách.

Šírenie vírusu HPV

HPV sa ľahko prenáša pohlavným stykom alebo už pri intímnom kontakte s kožou v oblasti vonkajších pohlavných orgánov. Riziko nákazy teda hrozí každej sexuálne aktívnej žene. Používanie kondómov síce znižuje riziko prenosu infekcie, neochráni vás úplne. Vírus sa môže nachádzať aj na koži v blízkosti vonkajších pohlavných orgánov.
Imunitný systém nášho organizmu dokáže väčšinu infekcií HPV zlikvidovať bez toho, aby sme o tom vedeli.
Ak však infekcia vysokorizikovými typmi HPV pretrváva, môže časom viesť ku vzniku rakoviny krčka maternice.
U mladších žien bolo zistené, že k prechodnej infekcii dochádza v 80 %. S pribúdajúcim vekom rastie
pravdepodobnosť, že sa vírus v organizme udrží a dlhodobé prežívanie vírusu zvyšuje šancu na vznik ochorenia.
Ďalšie rizikové faktory, ktoré môžu mať vplyv na pretrvávanie infekcie a tým zvýšenie rizika vzniku rakoviny
krčka maternice, je fajčenie, či striedanie sexuálnych partnerov, ktoré logicky prináša zvýšenú možnosť infekcie.
V neposlednom rade je to porucha imunity, a to predovšetkým jej bunkovej zložky.

 

Vývoj rakoviny krčka maternice

Predpokladá sa, že 50-80% žien sa počas svojho života infikuje HPV vírusom, pričom viac ako polovica z nich
sa infikuje onkogénnymi typmi HPV. Väčšina HPV infekcií (50-70%) spontánne ustúpi vďaka prirodzenej
imunitnej reakcii organizmu v priebehu niekoľkých mesiacov až 2 rokov.

Vplyvom pretrvávajúcej infekcie niektorým z rakovinotvorných typov HPV bunky krčka maternice
strácajú svoju schopnosť regenerácie, čo vedie k nadmernému rastu buniek a zmene ich vnútornej štruktúry.
Takéto bunky sa nazývajú abnormálne.

Abnormálne bunky v cytologickom náleze sú relatívne bežné a nemusia hneď znamenať nádorový proces.
Existuje veľa príčin zápalu krčka maternice, ktoré môžu viesť k abnormálnemu výsledku pri cytologickom náleze.

Napríklad:

Pohlavný styk uskutočnený krátko pred vyšetrením
Výplach pošvy
Kvasinková alebo iná infekcia, vrátane pohlavných chorôb, napr. herpes
Tehotenstvo, samovoľný potrat alebo umelé prerušenie tehotenstva
Lieky
Hormonálne zmeny
Typy HPV, ktoré spôsobujú genitálne bradavice (kondylómy)

Mierne zmeny v bunkách sa môžu vyliečiť aj svojpomocne, bez akejkoľvek intervencie. Ak budú abnormálne
bunky prítomné aj po niekoľkých mesiacoch, lekár odporučí ďalšie vyšetrenia
/ opakovanie cytológie s časovým odstupom, kolposkopia, biopsia/

Zhluky abnormálnych buniek sa obyčajne nazývajú lézie, ktoré môžu byť ľahké až ťažké v závislosti od štádia
ich vývoja. Tieto lézie sa označujú výrazom Cervikálna Intraepiteliálna Neoplázia (CIN),

Štádium 1: Cervikálna Intraepiteliálna Neoplázia I (CIN I) alebo lézie nízkeho stupňa. V tomto štádiu mierne zmenené bunky začínajú rásť na povrchovej vrstve tkaniva, ktoré pokrýva kŕčok maternice. Tieto bunky ešte
nie sú rakovinové, i keď by sa mohli na rakovinové zmeniť.

Štádium 2: Cervikálna Intraepiteliálna Neoplázia II (CIN II) lézie vysokého stupňa. V tomto štádiu bunky
vykazujú výraznejšie predrakovinové zmeny. V takýchto prípadoch sa obyčajne odporúča lokálna liečba.

Štádium 3: Cervikálna Intraepiteliálna Neoplázia III (CIN III). V tomto štádiu je celé povrchové tkanivo
krčka maternice pokryté abnormálnymi bunkami, pričom v bunkách naďalej prebiehajú zmeny.


Invazívna rakovina krčka maternice sa vyvíja zo štádia CIN III.

Normálny epitel
LSIL CIN I
HSIL CIN II
CIN III
Karcinóm
Lézie nižšieho stupňa
Lézie vyššieho stupňa


Ochrana pred rakovinou krčka maternice

Rakovina krčka maternice je druhým najčastejším nádorovým ochorením žien do 45 rokov.

Pravidelné preventívne prehliadky a cytologické vyšetrenia sú najlepší spôsob včasnej diagnostiky zmien na sliznici krčka maternice, z ktorých sa môže vyvinúť rakovina.

Dôležitý je životný štýl ženy. Fajčenie zvyšuje riziko vzniku nádorových ochorení, takže je na uvážení každého, či sa tohto zlozvyku vzdá, alebo nie.

Používanie kondómov síce nechráni pred HPV infekciou, ale zmierňuje riziko pohlavne prenášaných ochorení. Monogamný vzťah je účinnou ochranou voči vzniku rakoviny krčka maternice.

Dnes sa vieme proti rakovine krčka maternice chrániť aj profylaktickým očkovaním.