Ambulantné hodiny

 

 

Dopoludnia

 

Prestávka na obed

Odpoludnia

 Pondelok 

7.00 - 9.00

Akútne stavy

Odber krvi

7.30 - 12.30

Gynekologické vyšetrenia

12.30 - 13.00

 

13.00 - 15.30

USG gynekologické a

v tehotenstve

15.30 - 17.00

Gynekologické vyšetrenia

 

 

 

 

Utorok

 

 

 

 

 7.00 - 12.30

Tehotenská poradňa

 

12.30 - 13.00

 

 

13.00 - 15.30

USG prsníkov a

mamologická poradňa

 

 

Streda

 

7.00 - 9.00

Akútne stavy

Odber krvi

7.30 - 12.30

Gynekologické vyšetrenia

 

 

12.30 - 13.00

 

 

 

13.00 - 15.30

USG gynekologické

 

 

 

Štvrtok

 

 NEORDINUJE    

 

Piatok

 

 

7.00 – 9.00

Akútne stavy

Odber krvi

9.00 – 13.00

Gynekologické vyšetrenia
 

 12.30 - 13.00