OZNAM

 

 

 

 

Vážené pacientky, na preventívne prehliadky a gynekologické vyšetrenia sa môžete objednávať 

v pondelok, utorok a stredu  v čase od 13,00h - 15,00h

a

štvrtok, piatok od 7,00h-13,00h

 

na telefónnom čísle 0917 689 745 

 

V čase našej neprítomnosti nám oznámte Vašu požiadavku formou SMS.

 

Za pochopenie ďakujeme 

 

.

 

 

 

  

 

PROSÍME akúkoľvek zmenu týkajúcu sa zdravotného poistenia H L Á S I Ť !!!