OZNAM

 

 

 

 

 

Vážené pacientky !!!

 

D O V O L E N K A 

 

od 21. februára 2018 do 23. februára 2018

 

Zastupovanie : MUDr. Ivan Mrázik

 

 

 

T e l e f o n i c k é   k o n z u l t á c i e   PO, UT a ST od  13.00  do  15.00 

 

 

  

 

PROSÍME akúkoľvek zmenu týkajúcu sa zdravotného poistenia H L Á S I Ť !!!

 

 

Od 1.5.2014 ambulancia presťahovaná na adresu : Železničná ulica 1390/21 - 2. poschodie (Medicentrum Panorama).

 

 

Od 1.5.2014 zrušené telefónne číslo pevnej linky, v platnosti zostáva číslo 0917 689 745.